Aktiviteter inom projektet

Mentorskontrakt

Matchning mentor/deltagare, genom ett mentorskontrakt genomförs ett mentorsarbete mellan deltagare och mentor.

Utbildning och information till mentorer

Utbildning av och information till mentorer genom intressanta seminarier och föreläsningar.

Marknadsföring av programmet till blivande adepter och mentorer

Marknadsföring av programmet sker genom Rotarys nätverk och andra berörda organisationer, med föredrag och medverkan på olika aktiviteter till blivande adept och mentor.

Samarbete med ansvariga myndigheter och utbildningsinstitutioner

Samarbete mellan myndigheter, utbildningsinstitutioner och organisationer ger projektet en naturlig plattform av kunskap och kompetens. Kontakter som även efter genomfört arbete kan ligga till grund för ett fortsatt positivt samarbete.

Aktuella aktiviteter

  • 20 jan -14 Styrelsemöte
  • 2 feb -14 Årsmöte ”Yrkesmentorer inom Rotary ideell förening”
  • 2 feb -14 Utdelning av ett nyinstiftat pris Årets Mentor 2013